Do we really need async?

Categories Daj się poznać 2017, Tech
3 min read

The syntactic sugars are helpful features of C# language. We can use using(var tmp = new ...()) {} instead of Dispose(), we have common foreach instead of while loop with iterating enumerator, and we have await and async. But think a while… do we really need async word?

The world without async

Well, let’s look at the basic example of asynchronous method in C#:

async Task<int> AccessTheWebAsync() 
{
  HttpClient client = new HttpClient(); 
  Task<string> getStringTask = client.GetStringAsync("http://msdn.microsoft.com"); 
  DoIndependentWork(); 
 
  string urlContents = await getStringTask;  
  return urlContents.Length; 
}

Await and async are always standing together in your code. The async indicates that the method is asynchronous so you can use await inside it. So far so good.

But wait! If I can use await only in methods that returns Task, Task<T> or void (for event handlers), why not to assume, that just using await word indicates this asynchronicity.

Task<int> AccessTheWebAsync() 
{
  HttpClient client = new HttpClient(); 
  Task<string> getStringTask = client.GetStringAsync("http://msdn.microsoft.com"); 
  DoIndependentWork(); 
 
  string urlContents = await getStringTask;  
  return urlContents.Length; 
}

The code above should work, as we have await keyword and return type is Task<int>. Looks good. This guy is asynchronous. But wait again… what if… Damn!

Backward compatibility

Imagine, that you wrote code before .NET 4, when async and await didn’t exist in C#.

You could have write a function like this:

public int AddSomeObjects(int await, int bwait)
{
 return bwait + await;
}

Looks good, isn’t it? It’s just adding two integers and returns a result. Even if we upgrade .NET to 4.5, the compiler can deduce, that await is an identifier. But consider this case:

public object AddSomeObjects(CustomObj await, CustomObj bwait)
{
 return await + bwait;
}

class CustomObj:Task<int>
{
  public int Number {get;set;}

  public static CustomObj operator +(CustomObj o) 
  { 
   o.Numeber = o.Number + 1;
   return new CustomObj (o); 
  }
  
  public static CustomObj operator +(CustomObj o, CustomObj b) 
  { 
   var res = new CustomObj
          {
           Number = o.Number + b.Object;
          }
   return res; 
  }
}

This piece of code seems to be valid in older .NET, but if we want to use asychronous programming without async keyword, there is a clear ambiguity. In AddSomeObjects method old .NET would invoke obviously binary operator which adds Number properties of both objects and returns a new object with the new value. However, how should it behave in .NET 4.5? Should it return the same value as in the old .NET or should it wait for a result for `bwait` object with Number property incremented by 1?

Essentially that’s the reason why Microsoft introduced async – to keep backward compatibility by enforcing implicit declaration that a method invokes asynchronous code.

Async as variable name

I like simple syntax in languages, so I believe that this artificial impediment could be avoided, but being more restrictive on upgrading to C# 5. The simple solution is just forbidding to use await keyword as a variable identifier. Microsoft didn’t do that, so we can have a method like this, which has valid syntax:

public static int Test(int await)
{
  return await;
}

In my opinion, if someone does so big step as moving to new version of a platform, (s)he’s prepared for some changes. Why not do require so simple one, like renaming identifiers?

Do you agree? Write a comment!

Cheers!

6 thoughts on “Do we really need async?

 1. Pingback: dotnetomaniak.pl
 2. Nie zgadzam się – kod asynchroniczny można zmusić do uruchomienia synchronicznego (wywołanie bez await), wyróżnia w kodzie asynchroniczność, a przykład z nazwą zmiennej to szukanie dziury w całym

  1. Piachu,
   1) “kod asynchroniczny można zmusić do uruchomienia synchronicznego (wywołanie bez await)” – można na Tasku użyć metody Wait(), a potem właściwości Result. Ale jak się to ma do meritum?
   2) Czy samo używanie Task<> nie wskazuje, że to asynchroniczność?
   3) Jeśli widzisz chociaż jeden przypadek, który kompromituje język to uważasz to za szukanie dziury w całym? Innym przypadkiem może być nazwa metody await().

   Kwestia dyskusyjna tutaj, sprowadza się chyba tylko do tego czy zablokować słówko await jako nazwy, co pozwoli uniknąć `async`, czy zostawić tak jak jest.

   1. Jeżeli nie byłoby async, to nie byłoby kompatybilności ze starą wersją, a jaki zysk nam to daje?

    1. Według mnie bardziej czysty kod, zrozumiały dla ludzi którzy nie pisali do tej pory w C#. Pokazałem alternatywną rzeczywistość, w przypadku gdyby twórcy języka zdecydowali się na rozwiązanie bez `async`. Do czytelnika należy ocena, która jest lepsza 🙂

     1. Za to kosztem utraty kompatybilności i uniemożliwienia korzystania z nowych funkcji bez migracji. Jak dla mnie zysk nijak ma się do ogromu straty.

Leave a Reply to Piachu Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *